585 316 116

Profil firmy

 

 

Firma ELMO-SA spol. s r.o. byla založena v roce 1993 a již od svého začátku se zaměřujeme na kompletní dodávku služeb pro zákazníky v oblasti elektroinstalace. Nabízíme kvalitní, efektivní a odbornou spolupráci. Na všechny prováděné akce poskytujeme kvalifikované a školené odborníky. V současné době jsme smluvním partnerem společnosti ČEZ a.s. jsme oprávněni vykonávat práce na přípojkách NN, VN a přeložkách NN, VN vč. zajištění stavebního povolení, projektové dokumentace, geodetického zaměření, zavkladování věcných břemen, kolaudace a jiné činnosti, nutné ke komplexnímu provedení díla. Jsme držiteli certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

 

Zajišťujeme:

 • Zpracování projektové dokumentace pro domovní a průmyslové elektroinstalace
 • Silnoproudé elektrorozvody
 • Návrhy osvětlení interiérů, exteriérů
 • Hromosvody
 • Anténní rozvody STA
 • Elektronické zabezpečovací systémy EZS
 • Elektronické požární systémy EPS
 • Kamerové systémy CCTV
 • Strukturovanou kabeláž SK
 • Telekomunikační techniku, telefonní domácí systémy
 • Výstavbu, rekonstrukci, opravu a údržbu veřejného osvětlení
 • Výstavbu kabelových přípojek a přeložek sítí VN, NN
 • Protipožární zabezpečení prostupů
 • Servisní a porevizní opravy
 • Energetický servis
  • výchozí a periodické revize el. zařízení, hromosvodů
  • ručního nářadí a spotřebičů

Ostatní práce:

 • zajištění vydání stavebního povolení vč. provedení následné kolaudace
 • geodetická zaměření vč. geometrického plánu pro věcná břemena
 • zemní a výkopové práce

 

 

Kontaktujte nás